martes, 4 de marzo de 2008

Convocatoria Asamblea General.

ASAMBLEA GENERAL

DIA: 04-03-08 (martes)
HORA: 18,45 horas (1ª convocatoria) y 19,00 horas (2ª convocatoria)
LUGAR: Centro cívico y cultural de Urioste
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la asamblea anterior
2. Informe Presidencia.
3. Informe Secretaria.
4. Informe Tesorería. Aprobación balance económico 2007 y Aprobación presupuestos 2008.
5. Planes urbanísticos para Urioste y el municipio.
6. Otras acciones y proyectos
7. Ruegos y Preguntas

BATZAR NAGUSIA

EGUNA: 08-03-04an (asteartea)
ORDUA: 18,45etan (1. deialdia) eta 19,00etan (2. delialdia)
LEKUA: Uriosteko auzo etxea
GAI ORDENA:
1. Aurreko batzarraren aktaren irakurmena eta onarpena
2. Presidentziaren txostena.
3. Idazkaritzaren txostena
4. Diruzaintzaren txostena. 2007ko ekonomiko balantzearen onarpena, 2008ko aurrekontuen onarpena.
5. Urioste eta Ortuellako urbanismo plangintza.
6. Bestelako ekintzak eta proiektuak.
7. Eskaerak eta Galderak

No hay comentarios: